Kārtības rullis

 1. Nometnes “ideja” (vasaras covid-19 edition) KāRTīBAS RULLIS1. Respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citu darbošanos un naktsmieru. Radoši un aktīvi atpūsties, piedalīties visās aktivitātēs.
 2. Naktsmiera laikā atrasties savā istabiņā. Mainīt istabiņu Nedrīkst!
 3. Vienmēr un visur ierasties laicīgi, nekavēties, neliekot uz sevi citiem gaidīt.
 4. Nometnes telpas un teritoriju nedrīkst atstāt! bez nometnes vadītāja vai audzinātāja atļaujas. Ejot ārpus teritorijas uz veikalu, izvēlēties sev pārinieku (iet vismaz pa 2).
 5. Peldēties tikai nometnes personāla uzraudzībā, tam paredzētajā laikā un vietā. Ieiet ūdenī tikai pēc audzinātāja atļaujas signāla un tikai ar pārinieku un iziet arī tikai ar pāri. Ūdenī negrūstīties, neraustīt un neslīcināt citus, netēlot, ka slīksti, nenirt, neņurkot, nelekt „uz galviņas”. Pēc signāla uzreiz doties ārā no ūdens.
 6. Veikala apmeklējumi - nav atļauti! Organizēsim veikala ierašanos nometnē 1 reizi 2 dienās - “stunda sev” laikā. Nepirkt ātri bojājušos pārtiku. Čipšus, Kolas un enerģijas dzērienus lietot aizliegts!
 7. NElietot telefonu vakara aplī un citās aktivitātēs, izņemot “stunda sev” laikā.
 8. Naudu, dārgas rotaslietas, mobilos u.c. vērtslietas neatstāt bez uzraudzības, bet nodot glabāšanā audzinātājam.
 9. Katram runāt, atbildēt un rūpēties pašam par sevi. Savu istabiņu un savu apkārtni – vienmēr uzturēt kārtībā. Nemest zemē atkritumus – tam paredzēti speciāli atkritumu spaiņi. Koplietojamās mantas pēc izmantošanas vienmēr nolikt atpakaļ.
 10. Klausīt savus audzinātājus, trenerus un citus nometnes darbiniekus.
 11. Nometnes telpās esošo inventāru nebojāt un bez vajadzības neaiztikt.
 12. Nekāpt pa logiem, nebojāt matračus un pārvalkus!
 13. Telpās lietot tikai istabas apavus, ārā ejot - atbilstošus āra apavus, sporta zālē – tikai sporta apavus. Ārā ejot un mežā lietot cepuri vai lakatu.
 14. Medikamentus bez nometnes vadītāja atļaujas nelietot, nesmēķēt un nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas t.sk. alus, sidri u.c. kokteiļi! Šī noteikuma pārkāpējiem jau pēc pirmās reizes jāatstāj nometni nesaņemot atpakaļ naudu.
 15. Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties pateikt kādam no nometnes darbiniekiem.
 16. Nometnes telpās NEaicināt svešas, nepiederošas personas bez vadītāja atļaujas.
 17. Neliet izlietnē makaronus, nemest podos daudz tualetes papīru, neravēt kaimiņu dārzos burkānus un ābolus, nebarot suņus.
 18. Godprātīgi izpildīt nometnes programmu un ievērot nometnes “Kārtības rulli”!!!
 19. Mūzika skan hollā līdz 23.00, gaisma istabiņās ir līdz 24.00, ārā neejam pēc 21.00
 20. Netusējam pa nakti, saudzējam veselību un labsajūtu, jo pat saaukstēšanas simptomu gadījumā, kas ir līdzīgi covid-19 pazīmēm, būs jāpamet nometne.
  Ziemas nometnes “ideja” (VEFā) KāRTÄ«BAS RULLIS  
 1. Respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citu darbošanos un naktsmieru. Radoši un aktīvi atpūsties, piedalīties visās aktivitātēs.
 2. Naktsmiera laikā atrasties savā istabiņā. Mainīt istabiņu drīkst tikai iepriekš saskaņojot ar audzinātāju.
 3. Vienmēr un visur ierasties laicīgi, nekavēties, neliekot uz sevi citiem gaidīt.
 4. Nometnes telpas un teritoriju neatstāt bez nometnes vadītāja vai audzinātāja atļaujas. Ejot ārpus teritorijas, izvēlēties sev pārinieku (iet vismaz pa 2).
 5. Nestaigāt ārpus deju skolas telpām nometnes laikā, jo durvis tiks slēgtas aktivitāšu laikā, nepieciešamības gadījumā var zvanīt pie durvīm.
 6. Veikala „Domina” apmeklējums 1 reizi dienā - “pusstunda sev” laikā pēc pusdienām, atpakaļceļā no VEF ēdnīcas. Nepirkt ātri bojājušos pārtiku, enerģijas dzērienus lietot aizliegts!
 7. Sarunas pa mobilo telefonu tikai 1 reizi dienā - “stunda sev” laikā.
 8. Naudu, dārgas rotaslietas, mobilos u.c. vērtslietas neatstāt bez uzraudzības, bet nodot glabāšanā audzinātājam.
 9. Katram runāt, atbildēt un rūpēties pašam par sevi. Savu telpu un savu apkārtni – vienmēr uzturēt kārtībā. Nemest zemē atkritumus – tam paredzēti speciāli atkritumu spaiņi.
 10. Klausīt savus audzinātājus, trenerus un citus nometnes darbiniekus.
 11. Nometnes telpās esošo inventāru nebojāt un bez vajadzības neaiztikt. Nometnes segas un spilvenus lietot tikai ar personīgajiem pārvalkiem.
 12. Nevērt vaļā logus pilnā apmērā, bet tikai vēdināšanas režīmā. Pa piepūšamiem matračiem nelēkāt, lai nesaplīst! (cena 6.-Ls)
 13. Telpās lietot tikai MAIŅAS apavus, ārā ejot - atbilstošus āra apavus, deju zālē – tikai deju apavus. Ārā ejot – saģērbties! “neskriet plikam”.
 14. Medikamentus bez nometnes vadītāja atļaujas nelietot, nesmēķēt un nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas t.sk. alus, sidri u.c. kokteiļi! Šī noteikuma pārkāpējiem jau pēc pirmās reizes jāatstāj nometni nesaņemot atpakaļ naudu.
 15. Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties pateikt kādam no nometnes darbiniekiem.
 16. Nometnes telpās NEaicināt svešas, nepiederošas personas bez vadītāja atļaujas.
 17. Neliet izlietnē makaronus, nemest podos daudz tualetes papīru.
 18. Godprātīgi izpildīt nometnes programmu un ievērot nometnes “Kārtības rulli”!!!