Email Template

I-DejuNometne
Apsveicam, Jūs esat veiksmīgi reģistrējies i-deju nometnei!

Līgums ir pielikumā.