Email Template

I-DejuNometne Apsveicam, Jūs esat veiksmīgi reģistrējies i-deju nometnei! Līgums ir pielikumā.