Pieteikšanās kārtība un anketa

Pieteikšanās kārtība un nepieciešamie dokumenti:
  1. jāaizpilda dalībnieka anketa – pieteikums, (kamēr šis googldokuments ir atvērts pieteikumiem) un jānospiež “sūtīt
  2. Jāsagaida apstiprinājums (5 min. laikā), uz norādīto epastu no [email protected] uz ko nevar atbildēt, saziņas epasts: [email protected]
  3. jāiepazīstas ar KĀRTĪBAS RULLI! un ar piesardzības pasākumi nometņu dalībniekiem un organizētājiem – speciālais COVID-19 sanitārais protokols (2.pielikums) Līgumā parakstāt punktu, ka esat iepazinušies un anketā atzīmējat ķeksīti, ka esat iepazinušies!
  4. jāaizpilda, jāparaksta līgums un jāparaksta datu apstrādes atļaujas anketa (3.pielikums) un jānosūta abi dokumenti uz [email protected] ,
  5. jāveic pirmā iemaksa (rekvizīti zemāk),
  6. uz nometni jāņem līdzi ārsta zīme par dalībnieka veselības stāvokli, izsniegta ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma! Ārstniecības persona novērtē, vai Slimību profilakses un kontroles centrs bērnu nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 vai citu infekcijas slimību saslimšanas pazīmes.
  7. jāveic otrā iemaksa ne vēlāk kā 10 dienas līdz nometnes sākumam.
  8. parakstītu līguma otro eksemplāru atdosim nometnes iebraukšanas dienā.
  9. saņemsiet e-pasta atgādinājumu, 10 dienas pirms nometnes sākuma, par ierašanās laiku, ārsta zīmi un jaunākajām aktualitātēm par nometni.
Rekvizīti maksāšanai tikai par vasaras nometnēm: Biedrība “Jauniešu centrs i-deja” Reģ.Nr.: 40008067824 Konts: LV76UNLA0050018325887 SEB banka Mērķī jānorāda bērna vārds uzvārds “par vasaras nometni” (Rēķinus izrakstam tikai, ja maksā juridiska persona)