Kontakti

Biedrība “Jauniešu centrs i-deja”
Reģ.Nr.: 40008067824
Konts: LV76UNLA0050018325887 SEB banka
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Adrese: Ūnijas iela 8 k-5, Rīga, LV-1084

e-mails: [email protected]

Kontakttālruņi:
Agnesei līguma slēgšanas jautājumos: 27423454

Vasaras nometnes atrašanās adrese:
Tukuma novads, Slampes pagasts, Zemgales vidusskola, Skolas un Sporta ielās

Ziemas nometnes atrašanās āvā , (VEF radošajā kvartālā) Veizāna deju skola.